Betingelser

Følgende betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt.

Emballasje
Staudene er pottekultiverte og leveres i 9, 10 og 11cm og 1 og 2 liters potter.

Kassene inneholder
  • 24 planter av 9cm
  • 20 planter av 10cm
  • 18 planter av 11cm
  • 15 planter av 1 liter
  • 8 planter av 2 liter
Brett inneholder
  • 15 planter av 9, 10 og 11 cm
  • 6 planter av 1 liters potter
  • 4 planter av 2 liters potter
Emballasje faktureres til selvkost, eller returneres dersom det er mulig.
Hvis ikke annet er avtalt blir plantene pakket og sendt/hentet for kjøpers regning og risiko.
Vi sørger for til enhver tid å benytte rimeligste og beste fraktmåte.

Priser/betaling
Alle priser er oppgitt eks.mva. etiketter og frakt.
Bilde etiketter faktureres til selvkost.
Alle leverte planter forblir leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted, eller gyldig sikkerhet er fremlagt.

Hvis ikke annet er avtalt, er våre tilbud bindende i 30 dager. Vi tar forbehold om en tilbudt artikkel kan bli sluttsolgt i tilbudsperioden. Vårt tilbud er å betrakte som en enhet, og kan ikke deles opp uten at det avtales spesielt. Dersom bare deler av tilbudet skal leveres, kan det medføre prisendring. Leveringstidspunkt avtales for hver sending. Må leveringen utsettes pga. forhold hos mottaker / kjøper forbeholder vi oss retten til å fakturere for skjøtsel av plantene. Dette innbefatter også tilleggs-frakt for oppdeling av leveransen. Ved utsettelser på mer enn 3 uker fra avtalt leveringstidspunkt forbeholder vi oss retten til å tilleggs fakturere minimum 30% basert på kostnaden planteskolen får som følge av forsinkelsen. Dette er ofte mest kritisk dersom vår bestillinger blir utsatt til etter 1.juni.

Standard er 14 dagers kredittid fra forsendelsestidspunkt, dersom annet ikke er avtalt. Etter forfall beregnes renter og gebyr.

Levering
Vi gjør oppmerksom på at varelageret kan gå tomt. Varene leveres i den rekkefølge vi mottar bestillingen.
På hjemmesiden vil vi markere produkter som er utsolgt.

Reklamasjoner
En eventuell reklamasjon må være fremsatt skriftlig senest 7 – sju dager etter at plantene er levert.
Levering regnes som utført når plantene har ankommet avtalt leveringssted. Vi forbeholder oss retten til å se plantene, eller å få de kontrollert av fagfolk på stedet.
Er reklamasjonen berettiget, ytes erstatning inntil fakturaverdi

Garanti
Ved forhold som vi ikke har herredømme over, gis det ingen garanti for vekst.
Garanti for sortsekthet ytes inntil fakturaverdi.

Prisforbehold
Vi forbeholder oss retten til å endre prisen på importerte varer, hvis det skulle inntreffe devaluering, valutaendringer eller andre forhold som vi selv ikke er herre over.
Det tas forbehold om eventuelle feil i katalogen.
Alle priser er eks m.v.a. og fritt levert Bibbis stauder
Alle priser gjelder egenproduserte planter.
Vi tar forbehold om prisendringer hvis plantene må spesialbestilles.

Retur/avbestilling av planter
Planter tas normalt ikke i retur.
Blir det likevel gjort, krediteres kjøper med inntil 70 % av fakturaverdi etter faglig vurdering av plantenes tilstand.
30 % av plantenes fakturaverdi vil bli fakturert ved avbestilling av planter.
Ved kontrakts produksjon forbeholder vi oss retten til å kunne fakturere inntil 100% ved avbestilling av ordren.

Sikkerhet for betaling
Overfor nye kunder forbeholder vi oss retten til å be om bankgaranti eller annen sikkerhet for betaling.

Netthandel
Gå inn på www.staude.no for å registrere deg, for å få brukernavn og passord, eller send en e-post til oss.
Nettsiden vil vi forsøke å holde oppdatert med nye produkter, priser og lagerstatus.
Vi tar selvfølgelig forbehold om avvik på lager.
Har du utfyllende informasjon om plantene som du mener vi bør ta med er det fint om du sender oss en e-post.

Tegnforklaring
Nettsiden og denne prislisten benytter en rekke figurer som forklaring;
Planten trives i full sol
Planten trives i halv skygge
Planten trives i skygge
Egnet som snittblomst
Planten tiltrekker som sommerfugler
Rådyr liker ikke denne planten
Snegler liker ikke denne planten
Planten er giftig
Planten kan irritere / gi allergiske reaksjoner


Ønsker dere sorter som vi ikke har, prøver vi å skaffe disse. Vi trenger da bestilling i god tid.

Vi gleder oss til en ny sommer og håper på et godt samarbeid og at dere blir fornøyd med våre planter.
Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon om våre produkter.